Portal - Sosnowiec
polski Strona główna / Historia parafii
Niedziela - 24 czerwca 2018 Danuty, Jana, Janiny     
 
Historia parafii

Parafia erygowana 19.01.1985.

Biskup częstochowski Stefan Bareła w piśmie z dnia 18.09. 1981 r. zlecił ks. Tadeuszowi Grodkowi, wikariuszowi parafii Chrystusa Króla w Sosnowcu-Klimontowie, przygotowanie ośrodka duszpasterstwa katechetycznego w dzielnicy, Sosnowca-pola Klimontowskie. W 1983 r. tenże Biskup utworzył tutaj wikariat terenowy pw. NMP Różańcowej. Jego następca biskup Stanisław Nowak dekretem z dnia 19.01.1985 r. eryguje pełno­prawną parafię.


Już w 1983 r. przygotowano kaplicę dla spra­wowania liturgii. Poświęcona została 29.05.1983.


W 1985 r. przy­stąpiono do budowy domu katechetycznego. W budynku tym przygotowane zostały także mieszkania dla duszpasterzy para­fialnych. 21.06.1987 r. po dwóch latach starań parafia otrzymała zezwolenie na rozpoczęcie budowy kościoła, 11.04.1988 r. roz­poczęto wykopy pod fundamenty.


Kościół został pobłogosła­wiony 06.06.1994 r. przez biskupa pomocniczego diecezji sosno­wieckiej Piotra Skuchę i oddany dla sprawowania kultu.

W niedzielę 6.10.1996 biskup diecezjalny Adam Śmigielski dokonał obrzędu dedykacji (konsekracji) nowej świątyni.


Kościół wzniesiono wg projektu architektonicznego mgr inż. arch. Mariana Skałkowskiego. Kierownikiem budowy wszystkich obiektów tej parafii był inż. arch. Andrzej Rodek. Kościół wzniesiony został dzięki ofiarności wiernych i staranności pierwszego proboszcza parafii, ks. Tadeusza Grodka.

W 1999 roku na terenie Parafii z wiernymi spotkał się papież Jan Paweł II.

Co roku, 14 czerwca na "Placu papieskim", odbywają się uroczystości upamiętniające to wydarzenie.

W 2005 roku pomalowano wnętrze kościoła i odbyły się tu święcenia diakonów (przy okazji ks.bp Adam Śmigielski poświęcił nowe malowidła. 

W 2006 roku w naszym kościele miała miejsce Msza Św. prymicyjna ks. Konrada Kościka (naszego parafianina).

Parafia liczy około 7,500 wiernych, jej proboszczem jest ks. kan. Tadeusz Grodek.  Obecnie pomagają mu:

(od 2013r.) ks. Józef Baran

(od 2014r.) ks. Łukasz Lisowski

                 Ulice należące do parafii: Batalionów Chłopskich, Mjr. Dobrzańskiego Hubala (nr 1-110), Gołębia, Górnicza, Gwiezdna (domki fińskie, szeregowe, prywatne), Gwiezdna (bloki nr 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16), Katowicka, Św. Maksymiliana Kolbego, Krasickiego, 11 listopada (bloki: 135-221 numery nieparzyste), Lompy, Łódzka, Łużycka, Makuszyńskiego (nr 8-32), Miarki, Olsztyńska, Podgórna (nr 1-7), Puszkina, Rewolucji 1905 r., Sebyły, Sucharskiego, Tarnowska, Wesołowskiego, Wróblewskiego, Zachodnia, Zielonogórska (domki prywatne), Zielonogórska (bloki nr nieparzyste 1-65).

 

                Parafia obchodzi swój odpust 7 października lub w pierwszą niedziele października.

 

 

  


© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP